MGR2.gif

Main Menu

 
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ปฏิทินกิจกรรม
  4. ค้นหาหนังสือราชการ สถ.
  5. ราคาน้ำมัน

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไม้งาม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 6)

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล

ประกาศ ณ. วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2557 

 

 

 

 

     เทศบาลตำบลหนองไม้งาม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผน ๖ (นักบริหางานทั่วไป ๖) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

       

          ดาวโหลดเอกสาร 

        ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

    ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

 

 

  

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ(ภาค ค)ทต.ตำบลหนองไม้งาม

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

 กำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับ  ตำแหน่ง (ภาค ค) 

 

     **ประกาศ เรื่องกำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล**

 

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 

 

       

     ประกาศเทศบาลตำบลหนองไม้งามเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗ รับสมัคร ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

ดาวน์โหลดเอกสาร

    ๑.การจำหน่ายคู่มือรับสมัครสอบแข่งขัน

    ๒.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

 

 

 

 

 

 

รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด การประกาศ
  • เทศบาลตำบลหนองไม้งาม ทำการประกวดราคาก่อสร้าง
15 มิถุนายน 2556- 20 มิถุนายน 2556
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม ทำการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง... 30 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤศภาคม 2556
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม ทำการประกวดราคาก่อสร้าง......  
 เทศบาลตำบลหนองไม้งาม ทำการประกวดราคาก่อสร้าง......  
 เทศบาลตำบลหนองไม้งาม ทำการประกวดราคาก่อสร้าง......  
 เทศบาลตำบลหนองไม้งาม ทำการประกวดราคาก่อสร้าง......  
 เทศบาลตำบลหนองไม้งาม ทำการประกวดราคาก่อสร้าง......  
next
prev
งานเครื่องเคลือบพันปี 2557
งานเครื่องเคลือบพันปี 2557

เทศบาลตำบลหนองไม้งามได้เข้าร่วมงานประเพณีเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2557 ซึ่งเทศบาลตำบลหนองไม้งามได้รางวัลอันดับที่ 1 หลายประเภท  [ ... ]

ิิbig cleaning day
ิิbig cleaning day

  เทศบาลตำบลหนองไม้งามได้จัดทำโครงการ big cleaning day หรือ การทำความสะอาดคร้้งใหญ่เพิ่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานและส่วนราชการใกล้เคียง เช่น รพ.สต.หนองไม้งาม , ร.ร.บ้านหนองไม้งาม 1 [ ... ]

แจกผ้าห่มป้องกันภัยหนาว ปี 2557
แจกผ้าห่มป้องกันภัยหนาว ปี 2557

เทศบาลตำบลหนองไม้งาม จัดโครงการ แจกผ้าห่มป้องกันภัยหนาว ให้แก่ประชาชนในตำบลหนองไม้งาม ทุกหลังคาเรื่อง จำนวนกว่า 2200 ผืน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2556                       

ปลัดกระทรวง พม.ตรวจเยี่ยมตำบลหนองไม้งาม
ปลัดกระทรวง พม.ตรวจเยี่ยมตำบลหนองไม้งาม

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมตำบลหนองไม้งาม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

โครงการหน้าบ้านน่ามอง
โครงการหน้าบ้านน่ามอง

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการหน้าบ้านน่ามอง หลังบ้านน่าดู ในบ้านน่าอยู่ โดยคณะกรรมการได้ออกตรวจประเมินโครงการตามหลักเกณฑ์ตัวช [ ... ]

อบรมกรีดยางพารา
อบรมกรีดยางพารา

ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรการกรีดยาง  รุ่นที่  1  นี้ทางกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย  ได้ส่งคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกเข้าร่วมฝึกอบรมด้วยหลายคน    &nb [ ... ]

ขาเทียม
ขาเทียม

ขอให้ถือว่าตอขาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายจะต้องดูแลรักษาความสะอาดเวลา อาบน้ำจะต้องถูสบู่ ฟอกขัดขี้ไคลเมื่ออาบน้ำเสร็จต้องเช็ดให้แห้ง ทาโลชั่นและแป้งเพื่อป้องกันไม่ให [ ... ]

ประชาคมหมู่บ้าน
ประชาคมหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลหนองไม้งามได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อสอบถามปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้านเดือน พฤษภาคม 2557 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลหนองไม้งาม         

เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไม้งาม

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม เลขที่ 199 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180 โทร.044-618511